Word lid


Steun CATAPA en word lid!

  • Voor 5 euro/jaar ben je al lid van CATAPA
  • Voor 30 euro/jaar ben je steunend lid en geef je de werking van CATAPA een extra duwtje in de rug. Je krijgt het fotoboek van CATAPA cadeau!

Vul je gegevens op het formulier hieronder in en schrijf het juiste bedrag over op de rekening van CATAPA BE49 9795 2861 7871 met vermelding van "je naam + lidgeld voor+ jaargetal ".

Je wordt steeds lid voor het kalenderjaar waarin je de bijdrage stort. Word je na 31 augustus lid, dan ben je steeds lid tot 31/12 van het daaropvolgende jaar. Word je nu lid, dan ben je lid tot 31 december 2014.