Yanacocha verliest opnieuw een rechtszaak, ditmaal over de Meren van Alto Perú


Gepubliceerd door Grufides in La Mula (www.lamula.pe), 26 januari 2015. (vertaling Hanne Cottyn)

De rechtszaak werd aangespannen tegen het gemeentebestuur van San Pablo dat het waternatuurreservaat dat de Jequetepeque rivier van water voorziet onschendbaar had verklaard.

De tweede civiele kamer van de rechtbank in Lima behandelde het beroep van Yanacocha en verklaarde haar eis tot ontoepasbaarheid van het Gemeentelijke Voorschrift N 011-2007-MPSP ongegrond. Dit voorschrift roep de zone van Alto Perú uit tot Gemeentelijk Milieubeschermingsgebied.

Het proces was vorig jaar reeds beslecht in voordeel van de gemeenschap van San Pablo. In het proces concludeerde de magistraat Dra. Rosa María Donato Meza, op basis van een afweging tussen de grondwettelijke rechten die geschonden zouden worden door het Gemeentelijk Voorschrift en de mogelijke schade waaraan de regio onderhevig zou worden door het mijnbouwbedrijf, het voorschrift van San Pablo goed te keuren.

Volgens advocate van de gemeente, Dra. Nelly Ledesma Raraz, is het mogelijk dat het mijnbouwbedrijf beroep aantekent en dan zou de zaak door het Grondwettelijk Hof behandeld worden. “Yanacocha zal zeker beroep aantekenen aan de laatste instantie, zijnde het Grondwettelijk Hof, dus zullen we opnieuw onze juridische argumenten moeten voorleggen en aangezien we reeds een magistraat van de 29ste rechtbank en drie van de tweede civiele kamer in Lima juridisch overtuigden, moeten we ons nu enkel sterk houden tegenover de zeven magistraten van het Grondwettelijk Hof,” verklaarde de deskundige.

De meren van Alto Perú bestaan uit 284 kleine meren die de Jequetepeque rivier en het gehele bassin dat dezelfde naam draagt van water voorzien. Het mijnbouwbedrijf Yanacocha beoogt de verdwijning van die meren om ze om te vormen tot mijnbouwputten. 

Het moet benadrukt worden dat Yanacocha korte tijd geleden een juridisch proces verloor wegens grondtoe-eigening tegen Máxima Acuña de Chaupe, waarin de kamer van beroep van Cajamarca een vonnis in het voordeel van de familie Chaupe uitsprak en haar de 30 betwiste hectare grond toekende. Dit komt neer op reeds twee emblematische zaken waarin het mijnbouwbedrijf verloor in minder dan een jaar.

oorspronkelijk artikel: https://grufides.lamula.pe/2015/01/26/yanacocha-pierde-otro-juicio-esta-vez-por-las-lagunas-de-alto-peru/grufides/