Verander het systeem, niet het klimaat!


Door Bart Carlier

Zo luidt de slogan van de ‘alternatieve klimaattop’ die van 8 tot 11 december plaatsvindt in Lima. Middenveldorganisaties van over de hele wereld zullen samenkomen in de Peruaanse hoofdstad voor een open dialoog over de klimaatverandering, iets waar de ontransparante officiële COP20 nauwelijks in slaagt. 

Deze ‘conferentie van het volk’ moet een ontmoetingsplaats worden voor mensen en culturen van over de hele wereld. Iedereen is dan ook vrij om deel te nemen aan deze conferentie. De organisatoren willen hiermee een extra stem geven aan de Andes- en Amazonevolkeren en kleinschalige landbouwproducenten die reeds hard getroffen worden door de klimaatveranderingen. De Peruaanse overheid blonk de afgelopen jaren uit in het nemen van desastreuze beslissingen voor mens en klimaat. Met de organisatie van de officiële klimaatconferentie krijgt het een forum om een mooi verhaal te brengen dat ze in werkelijkheid niet uitvoert.

In tegenstelling tot wat de Peruaanse overheid maar al te graag verkondigt, is deze alternatieve klimaattop niet gekant tegen de officiële COP20 die tegelijkertijd plaatsvindt elders in de stad. Zo zullen ze de COP20-onderhandelaars alternatieve voorstellen en doelstellingen overhandigen die rekening houden met de huidige economische en klimatologische crisis. Dat wil zeggen: geen ongelimiteerde consumptie en groei die onze aarde doen kreunen. Er zal met open vizier gedebatteerd worden over nieuwe vormen van leven en samenleven met respect voor de rechten van de mens én van de aarde.

Organisator Antonio Zambrano: “de officiële COP20 is heel ontoegankelijk. Wij zullen proberen met de ‘conferentie van het volk’ deze sluier van geslotenheid te lichten. Onder het voorwendsel zich te baseren op wetenschappelijke kennis, elimineren de leden van de COP20 het democratische proces. Desondanks bestaat deze COP20 voornamelijk uit gespecialiseerde ambtenaren en regeringsleden en zijn wetenschappers er amper aanwezig.”

Op 10 december, de dag van de mensenrechten, wordt er de De Globale Volksmars ter verdediging van Moeder Aarde georganiseerd. Deze internationale betoging door de straten van Lima wil zoveel mogelijk mensen verzamelen in de binnenstad van Lima om in de finale stage van de COP20 extra druk uit te oefenen op de beleidsmakers. Op het einde van deze mars zullen nationale en internationale afgevaardigden een toespraak houden. Evo Morales, president van de Bolivia, is hoogst waarschijnlijk een van hen.

Ondertussen sijpelen er zowel positieve als negatieve verhalen door vanop de COP20.  Zo was er de positieve bijdrage van de Afrikaanse delegatie die volop willen inzetten op hernieuwbare energie. Dat zou de ontbossing en armoede op het continent moeten tegengaan. Daartegenover staat dat bijna alle olielanden spreken van een CO2-opvang en –opslag techniek. Deze zogezegde ‘propere’ manier om het kooldioxidegas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen op te vangen en ondergronds op te slaan wordt algemeen aanschouwd als een tussenoplossing waarvan de risico’s nog onbekend zijn. Of, alweer een andere manier om tijd winnen. Tot slot zijn er ook de talrijke manoeuvres van verschillende landen om de onderhandelingen te vertragen.

Ondertussen wordt er een nieuwe supertyfoon verwacht die mogelijk zaterdagnamiddag het Filipijnse vasteland bereikt. Hopelijk is dit niet de voorbode van een nieuwe ramp en een mislukt klimaatakkoord.