De economische impact van mijnbouw


Wat is de bijdrage van mijnbouw aan de economische ontwikkeling?

Volgens voorstanders leidt mijnbouw tot economische groei en vermindering van de armoede. Zij zien als economische voordelen voornamelijk :

  1. De hogere belastingsinkomsten voor de overheid dankzij de mijnactiviteit.
  2. Verbeterde dienstverlening en meer werkgelegenheid in de lokale gemeenschappen.
  3. De verhoogde vraag naar goederen en diensten doet de economie van de lokale gemeenschappen opbloeien.

 Critici daarentegen betwisten dat mijnbouw de lokale gemeenschappen ten goede komt. Ze stellen dat :

  1. De kosten en baten van mijnbouw niet eerlijk worden verdeeld en zelfs in vele gevallen niet opwegen tegen de enorme passieve sociale en ecologische kosten.
  2. Privé-bedrijven de winst maken, maar de boerengemeenschappen de (passieve) kosten dragen.
  3. De lokale economieën ernstig worden verstoord, onder meer door het dutch disease effect, een macro-economisch fenomeen dat speelt wanneer buitenlandse deviezen gewonnen worden met de ontginning van grondstoffen. In veel gevallen is de bijdrage van de mijnbouw aan de micro-economische situatie dan globaal gezien eerder negatief dan positief.
  4. Dat de milieuvervuiling een ernstige bedreiging vormt voor het ecosysteem en de gezondheid van de lokale gemeenschappen, met zware gevolgen voor de boeren die afhankelijk zijn van de landbouw.
  5. Dat het op mondiaal vlak onrechtvaardig is dat natuurlijke grondstoffen die eigenlijk het Zuiden toebehoren, enorme winsten opleveren voor westerse bedrijven en aandeelhouders in het Noorden en slechts een zeer klein percentage in de vorm van royalties voor de lokale gemeenschappen overblijft. Het aloude verhaal van de exploitatie van het Zuiden gaat gewoon door, maar de schaal is vandaag vele keren groter dan in de tijd van de kolonisering.