Wat doen we


Onderzoek

CATAPA biedt technische en juridische ondersteuning aan ngo’s in Latijns-Amerika. De Werkgroep Studie&Lobby gaat in op concrete vragen uit het Zuiden of uit de andere werkgroepen. Onderzoek vormt een wezenlijk onderdeel van onze beweging.

CATAPA richt zich in haar onderzoek op alle terreinen van de wetenschap. Dat kan gaan van globalisering en liberalisering, ecologische, sociale en economische duurzaamheid, tot de studie van gezondheidsrisico’s en lokaal en internationaal recht. De Werkgroep Studie&Lobby voert ook samen met de Belgische universiteiten multidisciplinair onderzoek naar alternatieven en verantwoorde mijnbouw.

Knappe koppen gezocht
Om gedegen onderzoek te kunnen leveren doet CATAPA vooral beroep op studenten en pas afgestudeerden. De werkgroep Studie zoekt steeds zeer diverse profielen van experts in één of ander deeldomein (sociologen, antropologen, juristen, bio- en burgerlijke ingenieurs, economen, biologen,…).Laat ons iets weten als je jouw kennis met ons wil delen (stuur een email naar info[at]catapa.be), of kijk hier voor meer informatie over ons medewerkersbeleid.

Netwerking en lobbying

Het thema ‘mijnbouw, globalisering en duurzame ontwikkeling’ verdient een plaats op de (inter)nationale lobbyagenda. De Werkgroep Studie&Lobby zoekt en onderhoudt interessante contacten in België en de rest van de wereld om een internationale beweging te kunnen vormen. CATAPA gaat samenwerkingen aan met organisaties en instanties binnen de Noord-Zuid sector, de milieu-, vredes- en mensenrechtenbeweging, de vakbonden, politici, pers en media, de academische wereld en bedrijven.

Partnerwerking internationaal

CATAPA wil een internationaal netwerk uitbouwen om de cases waar we op focussen in de belangstelling en op de politieke agenda’s te brengen. Via dit netwerk wil CATAPA de algemene problematiek van extractieve industrieën en globalisering aanklagen.

Daarvoor doet CATAPA onder andere beroep op bestaande netwerken die hierrond werken. Zo is CATAPA als eerste buitenlandse organisatie lid van het London Mining Network. Dit Britse ngo-netwerk wil een waakhond zijn voor de mijnbedrijven met een zetel in Londen. Londen is een belangrijke plaats voor de mijnsector: de vijf grootste mijnbedrijven ter wereld hebben er een zetel en de London Stock Exchange bepaalt de mineraalprijzen voor de rest van de wereld.

Partnerwerking nationaal
CATAPA werkt samen met heel wat partners in Vlaanderen en België. We organiseerden acties en werkten samen met Broederlijk Delen, 11.11.11, FIAN, Netwerk Vlaanderen, Universiteit van Antwerpen, Universiteit Gent en de KULeuven.

Sensibilisering

Goud in uw computer, zilver aan uw pols, coltan in uw gsm, koper in uw huis. Metalen en mineralen worden massaal ontgonnen omdat de vraag blijft stijgen. De mijnbouwindustrie uit het Noorden vaart er bijzonder goed bij. Ze zoekt de natuurlijke rijkdommen vooral in het Zuiden, waar de overheden niet te sterk reguleren en er een financieel gunstig klimaat heerst. De gevolgen van deze mijnbouwindustrie voor de lokale gemeenschappen zijn immens.

CATAPA wil het publiek in Vlaanderen hierover informeren. We willen iedereen bewust maken van de milieueffecten van mijnbouw en de globaliseringsprocessen die erachter schuilen. Dit doen we door het organiseren van allerhande activiteiten, infoavonden en debatten.

Grote ogen op infoavonden
Op onze infoavonden getuigen jongeren die de problematiek met hun eigen ogen hebben gezien. We zoomen bijvoorbeeld in op een van onze cases in Bolivia, Guatemala, Honduras of Peru waar mensenrechtenschendingen als moorden en folteringen schering en inslag zijn. Duizenden boerengezinnen en kwetsbare ecosystemen worden bedreigd in hun voortbestaan.

Neem een kijkje in onze agenda voor de volgende infoavond of vraag ons om te komen getuigen.