Organisatie


CATAPA is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Het huidige organigram van de beweging werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van december 2011. CATAPA had vanaf najaar 2010 tot voorjaar 2012 één beleidsmedewerker in vaste dienst. Nu werkt er slechts één campagnecoördinator voor GOUD:EERLIJK? op ons secretariaaat. De rest van de werking wordt volledig gedragen door vrijwilligers.

Er wordt gewerkt in werk- en (tijdelijke) projectgroepen, die gecoördineerd worden door het Coördinatieteam. Het beleid van de beweging wordt bepaald door de Algemene Vergadering en gestuurd door de Raad van Bestuur. Het Dagelijks Bestuur staat in voor de opvolging van het secretariaat, bereidt het Coördinatieteam voor en treedt op als crisisbestuur. Het Adviescomité is een adviserend orgaan bestaande uit medewerkers van onze partnerorganisaties in het Zuiden.

Er is 1 Zuid- en vier ondersteunende werkgroepen. De Zuidwerkgroep wil de internationale solidariteit omtrent specifieke cases stimuleren door netwerking-, lobbying- en sensibiliseringsactiviteiten op te zetten. Hij bevordert ook de capaciteitsopbouw van de lokale partnerorganisaties door het voeren of ondersteunen van onderzoek, uitwisseling en vorming en de lokale inzet van vrijwilligers. De Zuidwerkgroep krijgt voor al deze taken de steun van de ondersteunende werkgroepen: Communicatie, Educatie en Studie&Lobby. De Werkgroep Beweging smeert vooral de interne werking. Tot slot is er nog het Financieel Comité dat zorgt voor de financiële gezondheid van onze organisatie (boekhouding, begroting, financieel verslag, fondsenwerving...).

De benoeming van de vaste medewerkers van CATAPA en het Coördinatieteam gebeurt tijdens het jaarlijkse Bewegingsweekend in december. De algemeen coördinator wordt door de RvB voorgesteld aan de aanwezigen op het weekend. Daar wordt hij al dan niet verkozen.

 

bewegingsweekend educatie communicatie studielobby beweging bolivia peru guatemala honduras ct db ac rvb algemenevergadering