CATAPA in Bolivia


In Bolivia werkt CATAPA samen met de Boliviaanse ngo CEPA (Centro de Ecología y Pueblos Andinos), ter ondersteuning van boerengemeenschappen die getroffen zijn door de ontginningsactiviteiten van het bedrijf Inti Raymi, dat voor 88% in handen is van het Amerikaanse Newmont Mining. Het betreft grootschalige goud- en zilverwinning door middel van open-pit mining. De Empresa Minera Inti Raymi SA heeft in de zone rond Oruro twee mijnprojecten: Kori Kollo en Kori Chaca.

In 1982 startte Inti Raymi met goudwinning op de site Kori Kollo. Het goud wordt ontgonnen via open pit mining en er wordt gebruik gemaakt van cyanide. Deze techniek vereist enorme hoeveelheden water. Wetenschappelijke studies tonen aan dat het milieu op en rond de site grondig verstoord en vervuild is geraakt door de jarenlange mijnactiviteit.

Sinds oktober 2003 is men bezig met een sluitings- en rehabilitatieproces van de site. De Kori Kollo is de eerste mijn van dit type die in een sluitingsfase is na de invoering van de milieuwetgeving in 1994. We vrezen dan ook dat dit sluitingsproject als voorbeeld zal dienen voor de tientallen toekomstige mijnprojecten in Bolivia. M.a.w. als deze sluitingsfase onvoldoende garanties biedt voor het ecosysteem en de volksgezondheid zullen ook toekomstige mijnen die niet bieden.

In 2005 startte Inti Raymi een tweede mijnproject: Kori Chaka, een goudmijn die zich in de stedelijke zone van Oruro bevindt en om verschillende redenen illegaal is. Door overmatig watergebruik bij de ontginning en het risico op vervuiling worden ook het stroombekken van de Desaguadero rivier en het Uru Uru en Poopó meer bedreigd. Beide meren zijn internationaal beschermd gebied en zijn opgenomen in de Ramsar-conventie met betrekking tot wetlands en watervogels.

De betrokken Indiaanse boerengemeenschappen eisen een externe milieu-audit van de hele getroffen zone.
 

Hoofddoelstellingen voor de samenwerking in Bolivia zijn

  1. Garanties voor beperkt milieu- en gezondheidsimpact van de sluitings- en rehabilitatiefase van de mijn Kori Kollo
  2. Aanklagen van de illegaliteit en de gevaren van de Kori Chaka winning in de stad Oruro.