CATAPA Presents: De Schat van Goudland - Educatief Spel voor het Lager Onderwijs


De Schat van Goudland

Het is zover! Het spel De Schat van Goudland is eindelijk af en te leen bij CATAPA!

Het spel is bedoeld voor kinderen van lager onderwijs en kan door hun leerkrachten bij CATAPA geleend worden voor slechts 5 euro.

Aan de hand van een ganzenbord worden de kinderen bekend gemaakt met grondstoffen en bewust gemaakt van responsabel grondstofgebruik. Het spel is speels opgevat en wil de kinderen wijzen op de gevolgen van goudontginning. Zo heeft het massaal gebruik van GSM’s,laptops, spelcomputers en andere elektronica, een impact op mens en milieu. Het doel is hen te sensibiliseren en hen aan te zetten bewuster om te gaan met het verbruik van luxe-artikelen zoals GSM’s en smartphones.

Het spel wordt gespeeld in 4 groepjes, met minimum 2 en maximum 5 kinderen per groep. Het spel is bedoeld voor kinderen vanaf 10 jaar.

Spelverloop:

Elke groep kiest een pion (Zuid-Amerikaans figuurtje) om zich te verplaatsen en krijgt bij aanvang van het spel:

– 5 staven goud,

– 5 koeien,

– 5 vissen,

– 5 flesjes water,

– 5 doosjes rijst,

We verplaatsen ons door te gooien met 1 dobbelsteen. Wie het hoogste aantal ogen gooit mag starten. We starten bij 1 en verplaatsen ons zoveel vakjes als het aantal ogen aangeeft op de dobbelsteen, we volgen de wijzers van de klok. Doorheen het spel kan je op een goudstaaf, een valkuil, een lucky-daykaart, een wist-je-datje en een stopkaart terecht komen. Wanneer je op zo’n vakje staat dan neem je het desbetreffende kaartje en voer je de opdracht uit. Deze opdrachten hebben gevolgen voor een of meerdere van je eigen kaartjes, aan de hand van de keuzes die jij met je groepje maakt.

Ben je als leerkracht geinteresseerd in het lenen van het spel? Neem contact op met CATAPA of kom langs bij onze office.

Email: info@catapa.be 

CATAPA vzw

Gents Ecologisch Centrum

K. Maria Hendrikaplein 5

B-9000 Gent

Dit spel werd gemaakt in het kader van de campagne GOUD:EERLIJK? van de

organisatie CATAPA.

www.goudeerlijk.be

www.catapa.be