Generatie Transitie – Uitgedaagd door grondstoffenschaarste


De ontginning van metalen, mineralen en petroleum en gas raakt zowat alle grote thema’s van de Noord-Zuidproblematiek zoals milieuvervuiling, klimaatproblematiek, waterschaarste, ontbossing, conflicten, corruptie, arbeidsomstandigheden, internationaal (afdwingbaar) recht, deregulering, schuldenlast en democratisering. De mondiale uitdaging om met de schaarste qua niet-hernieuwbare grondstoffen om te gaan is groot maar een duurzaam grondstoffenbeleid is noodzakelijk. Met het gloednieuwe project ‘Generatie Transitie’ willen CATAPA, Putumayo, Act4Change, Mediaraven en LNE Ecocampus deze uitdaging aangaan met de steun van de Vlaamse Overheid.

Generatie Transitie vertrekt vanuit het inzicht dat de generatie jongvolwassenen die tot 2050 in het werkveld zullen staan, dé actoren zijn die de transitie moeten waarmaken naar een andere economie. Het doel van Generatie Transitie is dus om via het Hoger Onderwijs jongvolwassenen op te leiden tot ondernemerschap, zodat ze initiatieven nemen waardoor de maatschappij op een andere en duurzame manier omgaat met haar grondstoffen. De jongeren worden via diverse didactische instrumenten geprikkeld om vormingen op te zetten of eraan deel te nemen, waarbij de focus steeds ligt op de oplossing; op het stimuleren van ondernemerschap en leiderschapskwaliteiten en het positieve verhaal van 'good practices'. We ontwikkelen en evalueren vier pilootprojecten: 1) gastcolleges of extra-curriculaire infoactiviteiten 2) ondernemersprojecten 3) multidisciplinaire thesis- en doctoraatsprojecten 4) (Zuid)stages. Uiteindelijk willen we bereiken dat studenten van allerlei studierichtingen later hun impact kunnen genereren als burgers, in het bedrijfsleven, voor de overheid, het middenveld of in de politiek. De resultaten van deze projecten zullen worden toegelicht tijdens een seminarie en symposium in 2016 en 2017. Tegen sept 2015 wordt reeds een eerste syllabus gepubliceerd die gehanteerd kan worden door docenten en professoren in het Hoger Onderwijs in Vlaanderen.

Ook zullen we tijdens Generatie Transitie onze beschikbare expertise ontsluiten en openstellen voor iedereen op een toegankelijke wijze. Dit door de aanmaak van een nieuwe website, waarvan de lancering eind jan 2015 is voorzien, en via prikkelende typografische filmpjes.  Een expertendatabank zal geïnteresseerden een overzicht bieden aan experten en gastsprekers die lezingen en workshops kunnen voorzien in bepaalde thema’s.

Generatie Transitie startte op 1 september 2014 en gaat de uitdaging voor een duurzaam grondstoffenbeleid, waarbij geen plaats is voor milieuvervuiling, conflicten etc, met veel positieve moed aan voor de komende drie jaren, tot 31 aug 2017. Ben je geïnteresseerd geworden en wil je graag meedoen in een van de vier pilootprojecten? Houd dan de website en Facebookpagina goed in de gaten voor verdere updates. Je kunt je nog tot 5 oktober opgeven voor de intensieve ‘Train the Trainers course’, dat van 17 t/m 19 oktober van start gaat tijdens het vormingsweekend van CATAPA.