Mirtha Vasquez opnieuw slachtoffer van intimidaties


De mensenrechtenadvocate Mirtha Vásquez die vorige maand nog in België was voor de gastsprekerstour van ‘GOUD:EERLIJK?’ en een lobbytour langs het Europees en Belgische Parlement  is opnieuw slachtoffer geworden van intimidatie. Dit maal direct vanuit de Peruaanse politie (PNP). Mirtha Vásquez werkt bij de organisatie GRUFIDES die lokale gemeenschappen ondersteunt die zich binnen de invloedszone van mijnen in de regio bevinden. Op woensdag 27 maart om 9 uur ’s ochtends toen ze haar huis net verlaten had, werd ze aangehouden door een politiepatrouille vanwege een zogenaamde aanklacht tegen haar voertuig, die naar verluidt betrokken zou zijn geweest bij een gewapende overval in de stad Lima op 27 maart 2006.

De aanklacht bevatte echter geen gegevens over de autoriteit die tot deze aanhouding zou hebben opgedragen, noch over de eiser en de gedaagde. Het voertuig werd in beslag genomen en bevindt zich nog altijd op het politiebureau van Cajamarca zonder dat deze enige andere informatie verstrekken.

Na meer dan zes uur en nadat Mirtha Vásquez om de interventie van de Ombudsman had gevraagd, kon het politiebureau ineens meer informatie geven en bleek het om een aanklacht van het district Magdalena del Mar in Lima te zijn. De aanklacht zou gerelateerd zijn aan een vermeend politieonderzoek dat zeven jaar geleden is opgezet naar aanleiding van een overval in de hoofdstad. De commissie van de Peruaanse politie in Magdalena del Mar meldt dat het niet om een bevel gaat, maar ‘slechts om een politieonderzoek  en dat om dit op te lossen de getroffene alleen even naar Lima hoeft te reizen’ (op meer dan 800km) ‘ter verduidelijking van de feiten.’

Er is geen officieel politiebevel en Mirtha Vásquez werd tijdens het zeven jaar durende politieonderzoek nooit genoemd, noch haar auto gecontroleerd tijdens een routineonderzoek van de politie. Omdat zij gisteren tijdens een gerichte actie net haar huis had verlaten, gaat men ervanuit dat dit een daad betreft van de PNP van Cajamarca gericht op het intimideren van Mirtha Vásquez. Bovendien gebeurt dit net in een tijd dat Mirtha Vásquez een aanklacht heeft ingediend tegen de voormalig nationaal directeur van de politie, Raul Salazar, en diverse politiechefs en hen beschuldigt van onder meer misbruik van gezag, misbruik van macht en martelingen in het conflict rondom de mijnbouwprojecten Yanacocha en Conga.

Opvallend is ook dat dit politie-ingrijpen juist plaatsvindt nu Mirtha Vásquez net terug is van een hoorzitting van de Commissie voor de Mensenrechten in Washington DC, waar zij en andere leden van de Nationale Organisatie voor de Mensenrechten een samenwerking aan de kaak stelden tussen mijnbouwbedrijven en de nationale politie van Peru. Bovendien is het niet de eerste keer dat Mirtha Vásquez slachtoffer is van zulke intimiderende acties. Alleen al de afgelopen paar maanden is het twee keer gebeurd dat haar woning met open deuren werd aangetroffen nadat onbekenden haar huis waren binnendrongen zonder daarbij waardevolle spullen mee te nemen.

Mirtha Vásquez heeft verscheidene keren herhaald tegenover de commissaris van Cajarmarca, dat zij kan aantonen dat vanaf het moment dat het voertuig in haar eigendom is (2002), deze nog nooit in Lima is geweest. Desalniettemin, aangezien er een gerechtelijk onderzoek loopt naar de daders die het kenteken simpelweg nagemaakt zouden kunnen hebben, zal zij haar volledige medewerking verlenen  aan het onderzoek van de politie van Cajamarca.

GRUFIDES schrijft in haar communiqué dat zij Mirtha Vásquez steunen en uiten hun afgunst betreffende deze intimiderende acties van de politie, die waarschijnlijk gerelateerd zijn aan de verschillende aanklachten die GRUFIDES de afgelopen tijd heeft ingediend bij nationale en internationale instanties tegen politieagenten die wetten hebben overtreden en mensenrechten hebben geschonden tijdens verschillende conflicten rondom de mijnbouwprojecten Yanacocha en Conga.

CATAPA wil hiermee solidariteit en steun betuigen aan alle leden van GRUFIDES en aan Mirtha Vásquez in het bijzonder en vraagt aan de Peruaanse regering hier gevolg aan te geven en onafhankelijk onderzoek te verrichten naar deze intimidaties. We achten het van groot belang dat lokale mensen hun gronden, manier van leven en cultuur kunnen verdedigen tegen multinationale mijnbouwbedrijven, zonder daarbij persoonlijk risico te lopen. We betreuren deze constante vormen van intimidatie en vragen iedereen dan ook op om deze informatie op grote schaal te verspreiden.

Klik hier voor het oorspronkelijke bericht van Grufides.