Peru Support Group bevestigt wantrouwen boerengemeenschappen voor Rio Blanco kopermijn


In 2006 nodigden we met CATAPA Nicanor Alvarado Carrasco uit naar Vlaanderen. We gingen met hem lobbyen in het Britse Parlement. Daartoe legden we contacten met de Britse NGO Peru Support Group. Dat dit lobbywerk zijn vruchten afwerpt kan je hier lezen.

Eind maart bracht de Peru Support Group (PSG), een rapport uit waarin de gebeurtenissen geanalyseerd worden in het conflict rond de Rio Blanco kopermijn. Aanleiding voor het rapport is de delegatie experten die de PSG eind oktober uitzond naar de streek rond de geplande mijn in Noord-Peru. Het rapport bevestigt dat het protest van de getroffen boerengemeenschappen niet onterecht is.

Zo is het bewijs geleverd dat het mijnbedrijf niet beschikt over de wettelijk verplichte toestemming van de gemeenschappen Yanta en Segunda y Cajas om zich te ontplooien op hun grondgebied. Verder heeft het bedrijf tot nu toe slechts een marginale bijdrage geleverd aan de economische kansen van de plaatselijke bevolking, terwijl de menselijke kwetsbaarheid is toegenomen en het sociaal weefsel is afgebrokkeld. Op basis van ervaringen met andere mijnbouwprojecten in Peru is de PSG zeer pessimistisch over de toekomstige economische kansen die het mijnbedrijf aan de lokale bevolking kan bieden. Over de milieu-impact van de geplande kopermijn heerst nog grote onzekerheid. Daarom is het essentieel dat het milieu-effectenrapport (MER), dat uitgesteld is naar het derde trimester van dit jaar, opgesteld wordt volgens de hoogste normen en dat de naleving ervan onafhankelijk wordt gemonitord.

De PSG is vooral bezorgd om de plannen die bestaan om de Rio Blanco kopermijn snel uit te breiden tot een veel groter mijndistrict. Als deze plannen doorgaan zal naar alle waarschijnlijkheid de waterbevoorrading en waterkwaliteit van het departement Piura ernstig bedreigd worden. De bedrijfsleider van Monterrico Metals bevestigde in een gesprek met CATAPA dat in het MER enkel de Rio Blanco kopermijn zelf zal worden bestudeerd. De PSG stelt echter duidelijk dat in het MER ook de impact van de mogelijke uitbreidingen moet opgenomen worden. De PSG steekt ook een beschuldigende vinger op naar de Peruaanse overheid. Het Peruaanse Ministerie voor Energie en Mijnbouw heeft bij de goedkeuring van het Rio Blanco project bewust de (grond)wettelijke rechten van de boerengemeenschappen geschonden. Het conflict rond de Rio Blanco kopermijn toont het chronische gebrek in Peru aan transparant bestuur en duidelijke regelgeving voor mijnbouw.

In de conclusies van het rapport stelt de PSG dat, tenzij al deze conflictbronnen op gepaste wijze worden beantwoord en dat de inheemse bevolking betrokken wordt in het democratisch debat rond de geplande mijn, het Rio Blanco project zal leiden tot verder geweld in de regio.

Eén van de volgende weken wordt het rapport in het Spaans in Noord-Peru voorgesteld.

Download hieronder het PSG-rapport

Lees meer op de website van de PSG (En)

Lees meer over de Rio Blanco case

BijlageGrootte
Mining and Development in Peru.pdf4.72 MB