CATAPA steunt protest tegen Conga-project in Peru


Van 1 tot 11 februari organiseert een brede coalitie van middenveldorganisaties, sociale bewegingen, regionale en lokale overheden en gemeenschappen in Peru een ‘nationale mars voor het water’. Met deze mars wil de protestbeweging tegen het Conga-project een concreet eisenpakket naar Lima brengen.

CATAPA steunt het breed gedragen verzet tegen het Conga-project. Via de Engelstalige website congaeuropa.wordpress.com verspreiden we informatie over de case, volgen we de actualiteit en roepen we samen met onze partners op om de campagne in Peru vanuit internationale hoek mee te steunen. Lees hier hoe je jouw steentje kan bijdragen. Wordt vervolgd!