Projecten WG Honduras 2011


 • Project HO01 : Landenbeleidsnota
 • Project HO02 : Landendossier
 • Project HO03: Nieuwe partnerships

Project HO01: Landenbeleidsnota

Omschrijving

Net als elke werkgroep buigt ook de Werkgroep Honduras zich in 2011 over een visietekst om de lange termijnwerking van de werkgroep uit te stippelen. Het format van deze beleidsnota of strategienota rond Honduras wordt aangeleverd vanuit RB02, de projectgroep die het erkenningsdossier voor DGD zal schrijven. Is het niet voor financiering vanaf 2012 door DGD, dan dient deze nota als leidraad voor de WG Honduras op lang termijn. Naast een contextbeschrijving van de ontwikkelingsnoden van Honduras beschrijft het de strategische keuzes die (zullen) worden genomen in het ondersteuningsbeleid op vlak van netwerking, lobbywerk, sensibilisering, onderzoek en ‘vorming en uitwisseling'.

Planning

Vanaf maart kan deze projectgroep van start gaan. De juiste planning wordt vanaf maart opgesteld door de RvB.

Taken

 • Een projectgroep samenstellen die alle hoofdstukken kan geschreven krijgen o.l.v. een projectverantwoordelijke
 • Eventueel inhoudelijke en strategische input opvragen bij andere NGO’s die rond Honduras werken
 • In communicatie met de andere projectverantwoordelijken van de en van de Raad van Bestuur een gezamenlijke strategie ontwikkelen in 2 à 3 vergaderingen.
 • Studiewerk
 • Communicatie met de partners in samenspraak met coördinator van de WG over de langetermijnstrategie van de partners
   

Project HO02 : Landendossier

Omschrijving

De WG Communicatie coördineert de publicatie van een reeks van vijf boekjes. Eén over mijnbouw en globalisering en 4 landendossiers (Bolivia, Honduras, Guatemala en Peru). Elk landendossier wordt geschreven door de desbetrefflende landenWG.

De dossiers zullen in hard copy verkocht worden (als hiervoor financiering wordt gevonden) of minimum online downloadbaar zijn via de site. Het wordt een aangename en leesbare brochure van ongeveer 64 pagina’s in het Nederlands, met een drieledige doelstelling:

 • een goed basisdossier om nieuwe medewerkers of andere geïnteresseerden te informeren.
 • een achtergronddossier bij de mijnbouwproblematiek in het land, handig voor lobbywerk of netwerking.
 • de basis voor de zogenaamde contextanalyse van de landenbeleidsnota. Uit een goed onderbouwde beschrijving van de problematiek, kunnen de prioriteiten en strategieën inzake de cases bepaald worden.

Planning

Idealiter gebeurt de eindredactie in mei. Publicatie in juni. Afhankelijk van en te bepalen met de projectmedewerkers.

Taken

 • Verdere redactie en vertaling van teksten over de cases.
 • Verder onderzoekswerk a.d.h. van de vastgelegde inhoudstafel met onderzoeksvragen.
 • Opmaken van bibliografie en documentatie beschikbaar stellen via de e-bib op inteam.
 • Foto’s, grafieken, citaten en getuigenissen bijeen sprokkelen om het boek wat luchtiger te maken.
 • Gezamenlijke opmaak en inhoud bepalen voor alle dossiers.
 • In samenspraak met de projectgroep van communicatie die dit coördineert financiering zoeken voor publicatie en eventuele vrijwilligersvergoedinge

Project HO03: Nieuwe partnerships

Omschrijving

Door de politieke onrust in Honduras gaan we na of we nieuwe partnerships kunnen aangaan in Honduras.

Planning

 • Januari - maart: in kaart brengen van mogelijke partners
 • april - juni: contact opnemen met mogelijke partners
 • najaar: voorstellen formuleren naar Raad van Bestuur

Taken

 • in kaart brengen van mogelijke partners