Projecten WG Guatemala 2011


 • Project GU01: LANDENBELEIDSNOTA
 • Project GU02: LANDENDOSSIER
 • Project GU03: ZUIDMEDEWERKER bij COPAE
 • Project GU04: THESISONDERZOEKEN GUATEMALA
 • Project GU05: SAMENWERKING CIFCA

Project GU01: LANDENBELEIDSNOTA

Omschrijving

Net als elke werkgroep buigt ook de Werkgroep Guatemala zich in 2011 over een visietekst om de lange termijnwerking van de werkgroep uit te stippelen. Het format van deze beleidsnota of strategienota rond Guatemala wordt aangeleverd vanuit RB02, de projectgroep die het erkenningsdossier voor DGD zal schrijven. Is het niet voor financiering vanaf 2012 door DGOS, dan dient deze nota als leidraad voor de WG Guatemala op lange termijn. Naast een contextbeschrijving van de ontwikkelingsnoden van Guatemala beschrijft het de strategische keuzes die (zullen) worden genomen in het ondersteuningsbeleid op vlak van netwerking, lobbywerk, sensibilisering, onderzoek en ‘vorming en uitwisseling’.

Planning

De juiste planning wordt opgesteld door de RvB.

Taken

 • Een projectgroep samenstellen die alle hoofdstukken kan geschreven krijgen o.l.v. een projectverantwoordelijke
 • Eventueel inhoudelijke en strategische input opvragen bij andere NGO’s die rond Guatemala werken
 • In communicatie met de andere projectverantwoordelijken van de en van de Raad van Bestuur een gezamenlijke strategie ontwikkelen in 2 à 3 vergaderingen.
 • Studiewerk
 • Communicatie met de partners in samenspraak met coördinator van de WG over de langetermijnstrategie van de partners

Project GU02: LANDENDOSSIER

Omschrijving

De WG Communicatie coördineert de publicatie van een reeks van vijf boekjes. Eén over mijnbouw en globalisering en 4 landendossiers (Bolivia, Honduras, Guatemala en Peru). Elk landendossier wordt geschreven door de desbetrefflende landenWG.

De dossiers zullen in hard copy verkocht worden (als hiervoor financiering wordt gevonden) of minimum online downloadbaar zijn via de site. Het wordt een aangename en leesbare brochure van ongeveer 64 pagina’s in het Nederlands, met een drieledige doelstelling:

 • een goed basisdossier om nieuwe medewerkers of andere geïnteresseerden te informeren.
 • een achtergronddossier bij de mijnbouwproblematiek in het land, handig voor lobbywerk of netwerking.
 • de basis voor de zogenaamde contextanalyse van de landenbeleidsnota. Uit een goed onderbouwde beschrijving van de problematiek, kunnen de prioriteiten en strategieën inzake de cases bepaald worden.

Planning

 • Idealiter gebeurt de eindredactie in mei. Publicatie in juni. Afhankelijk van en te bepalen met de projectmedewerkers.

Taken

 • Verdere redactie van de bestaande tekst over beide cases.
 • Verwerken van het nieuwe onderzoekswerk dat gebeurt door een thesisstudent in El Estor
 • Verder onderzoekswerk a.d.h. van de vastgelegde inhoudstafel met onderzoeksvragen.
 • Opmaken van bibliografie en documentatie beschikbaar stellen via de e-bib op inteam.
 • Foto’s, grafieken, citaten en getuigenissen bijeen sprokkelen om het boek wat luchtiger te maken.
 • Gezamenlijke opmaak en inhoud bepalen voor alle dossiers.
 • In samenspraak met de projectgroep van communicatie die dit coördineert financiering zoeken voor publicatie en eventuele vrijwilligersvergoedingen.

Project GU03: ZUIDMEDEWERKER bij COPAE

Omschrijving

Op het partnerseminarie van 2009 kwam de vraag om de ploeg van COPAE te versterken. Na de selectie en vorming van de kandidaat is het aan de werkgroep om de dagelijkse opvolging van een zuidmedewerker te doen. Die vrijwillige zuidmedewerker kan de brug vormen tussen CATAPA en onze partner. Vanaf maart komt de huidige zuidmedewerker Bart van Besien terug en zoeken we een nieuwe kandidaat.

Planning

 • Selectie : januari 2011
 • Vorming : januari-maart 2011
 • Vertrek : maart 2011
 • Opvolging : tot maart 2012 wellicht
 • Nawerking : bij terugkeer

Taken

Het communicatieteam ondersteunen:

 • Presentaties rond de megaprojecten problematiek in San Marcos aan internationale bezoekers en aan de bevolking van de verschillende gemeenschappen in San Marcos
 • Onderzoek voeren en artikels schrijven voor onze nieuwsbrief voor de gemeenschappen en ook voor onze internetpagina
 • Opstellen van handboeken om de verschillende thema´s die betrekking hebben met de verdediging van het territorium uit te leggen.
 • Ondersteunen van de andere activiteiten binnen het communicatieteam: Video’s, spots, affiches maken,...
 • Onderhoud en actualiseren van de website.
 • De projectverantwoordelijke helpt eventueel bij de selectie, volgt de geselecteerde zuidmedewerker inzake alle mogelijke noden, incluis morele steun indien nodig.

Project GU04: THESISONDERZOEKEN GUATEMALA

Omschrijving

Infoavond opzetten met studenten die een thesis schreven over Guatemala als interne vorming voor de werkgroep Guatemala of in de mate van het mogelijke openstellen voor “externen”. Mogelijke nieuwe onderwerpen voor thesisonderzoek ‘verkopen’:

 • Financiële belangen achter de extractieve bedrijven
 • Juridisch onderzoek naar de wetgeving in de thuislanden van de bedrijven.

 • Feedback naar werkgroep en de partners in juni-augustus
 • Verwerken gegevens ifv landendossier in de loop van het voorjaar en de landenbeleidsnota in de loop van de zomer 2010

Taken

 • De projectverantwoordelijke is het klankbord van hieruit en volgt de thesisonderzoeken op (faciliteren van contacten, methodologische steun,…)
 • Een interne vorming opzetten over hun ervaringen, de reflectie stimuleren om met dit onderzoek aan de slag te gaan, voor website, e-bib, landenbeleidsnota en het landendossier.

Project GU05: SAMENWERKING CIFCA

Omschrijving

We willen graag extra investeren in de samenwerking met CIFCA. Sinds 2010 zijn we lid van dit Europees lobbynetwerk en we zouden graag vanaf 1 maart 2011 halftijds één van onze EVS-vrijwilligers laten werken aan deze samenwerking.

Taken

 • Samenwerkingsovereenkomst opstellen.
 • Overleg en mails CIFCA opvolgen en briefen aan DB als er interessante comunicados kunnen ondertekend worden.
 • Opvolging Spaanse EVS'er