Projecten WG Educatie 2011


 • Project ED01: nota omtrent educatie-, VTO- en sensibiliseringsbeleid
 • Project ED02: Workshopaanbod diversifiëren en verbeteren
 • Project ED03: DOCU LATINO III, Gent
 • Project ED04: DOCU LATINO III, Antwerpen
 • Project ED09: DOCU LATINO I, Leuven
 • Project ED05: CATAPA-vormingsweekend 
 • Project ED07: Diversiteitsproject (opvolging Toma La Palabra) 
 • Project ED10: Samenwerking campagne Broederlijke Delen 2012
 • Project ED11: Latijns-Amerikadag

Project ED01 :  NOTA omtrent EDUCATIE, VTO en SENSIBILISERINGSBELEID

Omschrijving

Het bepalen en uitschrijven van de visie en het beleid omtrent Educatie, VTO (Vorming, Training en Opleiding) en Sensibilisering van CATAPA. Deze visie en beleidsteksten worden besproken en al dan niet bijgestuurd door de Raad van Bestuur.

Planning

Planning en format worden aangereikt door de Raad van Bestuur.

Taken

 • Nadenken over de visie en het beleid
 • Schrijven van nota
 • Aanpassen van nota op basis van feedback van Raad van Bestuur

Voorwaarden  

Format om nota op te stellen wordt aangeleverd door RvB

Gewenst aantal medewerkers

Een groepje van een 3-tal medewerkers die bereid zijn om delen te schrijven. De volledige WG voor feedback en input.

 

Project ED02 : WORSHOPAANBOD DIVERSIFIEREN EN VERBETEREN

Omschrijving

Het uitwerken, aanbieden en begeleiden van aantrekkelijke en aangepaste workshops en lezingen voor diverse doelgroepen, omtrent de verschillende aspecten van de mijnbouwproblematiek in Latijns-Amerika en ruimer het verhaal van (anders)globalisering, verantwoorde en rechtvaardige consumptie van metalen.

Planning

Van januari tot december 2011 tweemaandelijkse vergaderingen

Taken

 • Uitwerken van materiaal 
 • Aanbieden van materiaal aan (hoge)scholen, universiteiten, Vorming Plus, BTC, etc.
 • Zoeken en opleiden van ‘workshopbegeleiders’
 • Praktische afspraken maken met workshopbelegeiders en instanties die om workshop vragen

Voorwaarden

/

Gewenst aantal medewerkers

Een groepje van 3-4 mensen

 

Project ED03: DOCU LATINO III, Gent

Omschrijving

Zowel in Gent als in Antwerpen organiseerden we in het voorjaar van 2009 en 2010 een documentairefestival met als thema 'Globalisering en ontwikkeling in Latijns-Amerika'. Deze Docu Latino's van afgelopen jaren waren een groot succes! We zetten dan ook een derde editie op poten

Planning

De voorbereidingen gingen van start in november 2010. DocuLatino vindt plaats van 21 t.e.m. 25 februari 2011.

Taken

 • Zoeken en vastleggen van locatie
 • Schrijven van subsidiedossier
 • Zoeken en selecteren van documentaires, in orde maken van rechten
 • Zoeken van interessante gastsprekers die een inleiding kunnen geven
 • Organisatie van drank-, etenverkoop, feestje, etc

Voorwaarden

 • Voldoende medewerkers
 • projectverantwoordelijke 

Gewenst aantal medewerkers

Een groepje van een 4-tal mensen voor voorbereidingen en promotie, de avonden zelf een 6-tal per avond.

Project ED04: DOCU LATINO III, Antwerpen

Omschrijving

Zowel in Gent als in Antwerpen organiseerden we in het voorjaar van 2009 en 2010 een documentairefestival met als thema 'Globalisering en ontwikkeling in Latijns-Amerika'. Deze Docu Latino's van afgelopen jaren waren een groot succes! We zetten dan ook een derde editie op poten.

Planning

De voorbereidingen gingen van start in november 2010. DocuLatino vindt plaats van 14 t.e.m. 18 februari 2011.

Taken

 • Zoeken en vastleggen van locatie
 • Schrijven van subsidiedossier
 • Zoeken en selecteren van documentaires, in orde maken van rechten
 • Zoeken van interessante gastsprekers die een inleiding kunnen geven
 • Organisatie van drank-, etenverkoop, feestje, etc.

Voorwaarden

 • Voldoende medewerkers die promotie willen maken
 • Projectverantwoordelijke

Gewenst aantal medewerkers

Een groepje van een 5-tal mensen voor voorbereidingen en promotie, de avond zelf

 

Project ED09: DOCU LATINO I, Leuven

Omschrijving

Zowel in Gent als in Antwerpen organiseerden we in het voorjaar van 2009 en 2010 een documentairefestival met als thema 'Globalisering en ontwikkeling in Latijns-Amerika'. Deze Docu Latino's van afgelopen jaren waren een groot succes! We plannen voor de eerste keer ook een editie in Leuven.

Planning

De voorbereidingen starten op het moment dat er een groepje is gevormd. De datum hangt volledig af van beschikbaarheid, maar alleszins na Docu Latino Gent (eind maart- april).

Taken

 • Zoeken en vastleggen van locatie
 • Schrijven van subsidiedossier
 • Zoeken en selecteren van documentaires, in orde maken van rechten
 • Zoeken van interessante gastsprekers die een inleiding kunnen geven
 • Organisatie van drank-, etenverkoop, feestje, etc.

Voorwaarden

Er wordt een groepje van een 5-tal mensen uit Leuven gevonden op het Bewegingsweekend die er volledig voor wil gaan.

Gewenst aantal medewerkers

Een groepje van een 5-tal mensen voor voorbereidingen en promotie, de avond(en) zelf afhankelijk van de organisatie (zelf drank schenken, zaal klaarzetten...)

Project ED09: DOCU LATINO I, Leuven

Omschrijving

Zowel in Gent als in Antwerpen organiseerden we in het voorjaar van 2009 en 2010 een documentairefestival met als thema 'Globalisering en ontwikkeling in Latijns-Amerika'. Deze Docu Latino's van afgelopen jaren waren een groot succes! We plannen voor de eerste keer ook een editie in Leuven.

Planning

De voorbereidingen starten op het moment dat er een groepje is gevormd. De datum hangt volledig af van beschikbaarheid, maar alleszins na Docu Latino Gent (eind maart- april).

Taken

 • Zoeken en vastleggen van locatie
 • Schrijven van subsidiedossier
 • Zoeken en selecteren van documentaires, in orde maken van rechten
 • Zoeken van interessante gastsprekers die een inleiding kunnen geven
 • Organisatie van drank-, etenverkoop, feestje, etc.

Voorwaarden

Er wordt een groepje van een 5-tal mensen uit Leuven gevonden op het Bewegingsweekend die er volledig voor wil gaan.

Gewenst aantal medewerkers

Een groepje van een 5-tal mensen voor voorbereidingen en promotie, de avond(en) zelf afhankelijk van de organisatie (zelf drank schenken, zaal klaarzetten...)

Project ED05: CATAPA-vormingsweekend 

Omschrijving

Het vormingsweekend heeft als doel het opleiden van medewerkers tot workshopbegeleider bij CATAPA door ze inhoudelijk te vormen en de nodige vaardigheden mee te geven om een workshop uit te werken en te geven. Medewerkers die zich willen engageren in de Werkgroep Studie&Lobby, die mee aan een campagne willen werken of thesisstudenten die een onderzoek rond mijnbouw willen voeren, worden gevormd omtrent de problematiek, de cases en werking van CATAPA.

Planning

Vastleggen locatie en datum in november 2010 (is al gebeurd - Datum: 21 - 23 oktober 2011), eerste vergadering augustus 2011 (opstellen programma)

Taken

 • Zoeken van en vastleggen van locatie (reeds gebeurd)
 • Programma opstellen en ‘sprekers’ zoeken
 • Promotie van weekend
 • Andere logistieke taken: voorzien van beamer, boodschappen, …
 • Evaluatie van het weekend (door deelnemers, projectgroep)

Voorwaarden

 • Minstens 10 deelnemers
 • Gewenst aantal deelnemers
 • waaronder een weekendverantwoordelijke, foer en ping

 

Project ED07: DIVERSITEITSPROJECT (opvolging Toma La Palabra)

Omschrijving

In het najaar van 2008 organiseerde CATAPA i.s.m de Latijns-Amerikaanse Federatie (LAF) twee vormingreeksen voor latinomigranten en hun organisaties. De ene reeks beoogde een vorming in organisatieversterking, de tweede was een inhoudelijke vorming over globalisering en ontwikkeling in Latijns-Amerika. Beide vormingstrajecten waren deels open, deels gesloten. Dit vormingstraject wou bijdragen aan het versterken van de solidariteit tussen Latino’s en Vlamingen in de multiculturele context van Vlaanderen en de mondiale context van globalisering.

De dubbele Latino-Vlamingidentiteit biedt immers kansen om verschillen en gelijkenissen tussen culturen aan te tonen en te waarderen als basis voor solidariteit, openheid, tolerantie en respect. Die dubbele identiteit biedt ook mogelijkheden om vanuit de eigen ervaringen en context op te roepen tot meer mondiale solidariteit en te werken aan een meer rechtvaardige verhouding tussen Noord en Zuid.

Voor CATAPA is de samenwerking met latino-migranten niet enkel politiek correct maar zelf logische en noodzakelijk om onze doelstellingen van solidariteit tussen Latijns-Amerika en Vlaanderen waar te maken. We zetten onze samenwerking met Latijns-Amerikaanse organisaties en migranten in Vlaanderen dan ook graag verder in de toekomst.

Planning

Volledig te bepalen, 2011 nadenken, uitzoeken, uitvoer voor later

Taken

Mogelijkheden verkennen en concept bepalen

Voorwaarden

 • Voldoende mensen die meehelpen, voldoende interesse
 • Een goed concept hebben
 • Subsidiëring

Gewenst aantal medewerkers

3-tal medewerkers

Project ED10: SAMENWERKING CAMPAGNE BROEDERLIJK DELEN 2012

Omschrijving

In het voorjaar van 2012 organiseert Broederlijk Delen een campagne over extractieve industrieën in Latijns-Amerika. CATAPA wordt gevraagd als partner om vormingen te geven in 2011 n.a.v. het Wereldkamp dat erover zal gaan en de inleefreizen die worden georganiseerd. In de loop van het jaar kan bekeken worden hoe we ook concreter kunnen bijdragen gedurende de campagne in 2012.

Planning

Overleg met BD in januari, vormingsweekend laatste weekend januari voor de inleefreizigers en in april-mei voor de wereldkampbegeleiders.

Taken

Wereldkamp mee begeleiden, workshops geven, educatief aanbod mee uitwerken, netwerken en samenwerkingsovereenkomst opmaken met BD.

Voorwaarden

 • Voldoende mensen die meehelpen, voldoende interesse
 • Een goede synergie tussen onze expertise en de wensen van BD

Gewenst aantal medewerkers

3-tal medewerkers.

Project ED11: LATIJNS-AMERIKADAG

Omschrijving

In mei 2011 vindt Les Goûts de Gand plaats, een bruisend, grensverleggend en vooral multicultureel muziekfestival in Gent. Ze werken met verschillende partners samen, waaronder CATAPA dit jaar. Wij zorgen voor de Latijns-Amerikaanse insteek. We willen dit vooral door Latino's laten invullen. Daarom organiseren we begin april een Noche Latina, waarop we Latino's warm maken mee te werken aan Les Goûts de Gand.

Planning

 • maart- april: voorbereiding en organisatie Noche Latina
 • mei: Les Goûts de Gand

Taken

 • flyer maken Noche Latina
 • promotie maken
 • praktische uitwerking Latijns-Amerikadag

Voorwaarden

Voldoende mensen die mee willen helpen

Gewenst aantal medewerkers

3-tal medewerkers