Projecten Coördinatieteam 2011


 • Project CT02: SAMENWERKINGSVERBAND OOST-VLAANDEREN
 • Project CT03: BESTUURSWEEKEND
 • Project CT04: CAMPAGNE GOUD
 • Project CT05 - Opstart SIED III
 • Project CT06 - Benefietfeest Gent
 • Project CT07 - Benefietfeest Leuven

Project CT02: SAMENWERKINGSVERBAND OOST-VLAANDEREN

Omschrijving

CATAPA, het Vlaams Guatemala Comité, de Honduraswerkgroep en Studio Globo Gent sloegen voor drie jaar de handen in elkaar. Dit samenwerkingsverband heeft als doel Oost-Vlaamse burgers en middenveldorganisaties te informeren, sensibiliseren en activeren d.m.v. campagnes, sprekerstoers, laagdrempelige themadagen, persberichten, etc. over de problematiek van armoede en uitsluiting in het Zuiden en de structurele oorzaken ervan, met focus op de mijnbouwproblematiek in Latijns-Amerika. CATAPA is van 2009 – 2011 ‘leading agency’. Wij coördineren dus het geheel en de meeste activiteiten.

Planning

 • Tegen 1 april inhoudelijk en financieel jaarverslag en nieuwe detailjaarplanning indienen
 • Financieel en inhoudelijk jaarverslag afronden tegen eind 2010 (ten laatste tegen 1 april 2011).

Taken

 • Maandelijkse coördinatievergaderingen met de participerende organisaties voorzitten (continu)
 • Opvolgen van alle projecten zoals beschreven in het projectdossier (continu)
 • Bewaken van de begroting (continu)
 • Jaarlijks opmaken van het eindverslag en de nieuwe jaarplanning (maart)

Voorwaarden

Geen.

Gewenst aantal medewerkers

 • Projectverantwoordelijke
 • diverse losse medewerkers bij het uitvoeren van de geplande activiteiten

Project CT03: BESTUURSWEEKEND

Omschrijving

Een nieuw jaar, een nieuw bestuur dat vraagt een … bestuursweekendje natuurlijk. De coördinatoren, medewerkscoördinatoren en communicatieverantwoordelijken trekken er samen met de Raad van Bestuur een weekendje op uit om gevormd te worden … én natuurlijk om elkaar beter te leren kennen.

Planning

 • december – januari : voorbereiding
 • 4- 6 februari 2011 : weekendje

Taken

 • inhoudelijke en praktische coördinatie van de vorming en de bewegingsvormende momenten
 • Uitnodiging en financiële afhandeling van het weekend

Voorwaarden

Geen.

Gewenst aantal medewerkers

 • 3 (projectverantwoordelijke + 2 medewerkers voor praktische voorbereiding en inhoudelijke input).

Project CT04: CAMPAGNE GOUD

Omschrijving

Wordt nog uitgewerkt.

Planning

Wordt nog uitgewerkt.

Taken

Worden nog opgesteld.

Voorwaarden

Geen, gaat sowieso door.

Gewenst aantal medewerkers

Wordt nog bekeken.

Project CT05 - Opstart SIED III

Omschrijving

In 2012 organiseren we voor de derde maal een internationaal (partner)seminarie. Na Bolivia (2006) en Guatemala (2009), is nu Peru aan de beurt. De voorbereidingen moeten al in 2011 opgestart worden. Het seminarie zal bestaan uit een intern vormingsgedeelte, een partnerseminarie en eventueel een publieke actie op 16/09/2012 (5de verjaardag van belangrijke 'consulta vecinal' in Noord-Peru). Het seminarie zal kaderen binnen een Europees project waarbij we ook jongeren uit andere Europese landen proberen warm te krijgen voor de mijnbouwproblematiek en waarbinnen er Noord-Zuid uitwisseling plaatsvindt, maar ook Noord-Noord.

Planning

 • februari 2011: CT legt concept vast
 • half maart – half april: verspreiding vacature deelnemers
 • 15 april – 1 mei 2011: selectie deelnemers (CATAPA) + evt. zuidmedewerker
 • mei - augustus 2011: eerste samenkomst deelnemersgroep, indienen subsidiedossier (o.a. JINT), contact met en selecteren van andere Europese kandidaten
 • oktober 2011: evt. Zuidmedewerker uitsturen
 • oktober 2011-augustus 2012: voorbereiding SIED III (programma, praktisch, ...)
 • september 2012: SIED III Peru
 • oktober 2012- ...: nawerking

Taken

 • Deelnemers selecteren (CATAPA + Europa) en evt. Zuidmedewerker.
 • Fondsen zoeken.
 • Projectgroep samenstellen.

Voorwaarden

 • Er wordt een projectverantwoordelijke en evt. een Zuidmedewerker gevonden (SIED kan evt deel uitmaken van het takenpakket van de Zuidmedewerker in Piura, zie 'Zuidmedewerkers').
 • Er worden budgetten gevonden.
 • Er wordt een geschikte locatie gevonden.
 • De partners van CATAPA (zowel in het Zuiden als in Europa) gaan akkoord met het concept.

Gewenst aantal medewerkers

Een groepje van 4 medewerkers, waaronder de projectverantwoordelijke, een ping, een zuidmedewerker en een medewerkerscoördinator.

Project CT06 - Benefietfeest Gent

Omschrijving

Optredens, cocktails, … dansen en drinken voor het goede doel. Wij of onze Zuidpartners kunnen de centen zeker gebruiken! Dit jaar zal er in Gent geen benefietfeest zijn (we organiseerden er 2 in 2010), maar begin 2012 staan we er weer!

Planning

 • voorjaar 2011: vastleggen zaal
 • najaar 2011: start voorbereidingen
 • voorjaar 2012: fiesta

Taken

 • Projectgroep samenstellen, normaal gebeurt dit in nauwe coördinatie met de fondsenwervingsverantwoordelijke
 • Zorgt voor de hele organisatie van het benefietfeest (medewerkers zoeken, promotie, zoeken en aansturen van muziekgroepjes, DJ, …).

Voorwaarden

Het benefietfeest moet gegarandeerde opbrengsten hebben.

Gewenst aantal medewerkers

 • 1 projectverantwoordelijke + 3 medewerkers die van het begin tot het einde alles in goede banen leiden
 • Vele losse medewerkers voor promotie en de avond zelf

Project CT07 - Benefietfeest Leuven

Omschrijving

Optredens, cocktails, … dansen en drinken voor het goede doel. Wij of onze Zuidpartners kunnen de centen zeker gebruiken. Leuven plant voor de tweede maal een spetterend feestje.

Planning

 • voorjaar 2011: vastleggen zaal + start voorbereidingen
 • najaar 2011: fiesta

Taken

 • Projectgroep samenstellen, normaal gebeurt dit in nauwe coördinatie met de fondsenwervingsverantwoordelijke
 • Zorgt voor de hele organisatie van het benefietfeest (medewerkers zoeken, promotie, zoeken en aansturen van muziekgroepjes, DJ, …).

Voorwaarden

Het benefietfeest moet gegarandeerde opbrengsten hebben.

Gewenst aantal medewerkers

 • 1 projectverantwoordelijke + 3 medewerkers die van het begin tot het einde alles in goede banen leiden
 • Vele losse medewerkers voor promotie en de avond zelf