Projecten WG Communicatie 2011


 • Project CO01: NOTA omtrent COMMUNICATIEBELEID
 • Project CO02: PUBLICATIE DOSSIERREEKS
 • Project CO05: ARCHIEFPLAN CATAPA
 • Project CO08: VOORSTELLINGSFILMPJE CATAPA
 • Project CO09: INHOUDELIJKE VERNIEUWING WEBSITE
 • Project CO10: UITWERKING INTEAM
 • Project CO11: UITWERKING HUISSTIJL
 • Project CO12: INVENTARISATIE FILMS MIJNBOUWPROBLEMATIEK in LATIJNS-AMERIKA

Project CO01: NOTA omtrent COMMUNICATIEBELEID

Omschrijving

Het bepalen en uitschrijven van de visie en het beleid omtrent communicatie van CATAPA. Deze visie en beleidsteksten worden besproken en al dan niet bijgestuurd door de Raad van Bestuur.

Planning

Planning en format wordt aangereikt door de Raad van Bestuur.

Taken

 • Nadenken over de visie en het beleid
 • Schrijven van nota
 • Aanpassen van nota op basis van feedback van Raad van Bestuur

Project CO02: PUBLICATIE DOSSIERREEKS

Omschrijving

CATAPA schrijft een boekenreeks ter introductie in de mijnbouwproblematiek in Latijns-Amerika. Ze bestaat uit een boekje met een algemene contextuele inleiding tot de thematiek (met als kernwoorden mijnbouw, ecologische schuld en globalisering); en een landenreeks van vier boekjes met uitgewerkte casussen (Guatemala, Honduras, Peru en Bolivia).

Planning

Mei-juni publicaties af

Taken

De boekjes worden geschreven door de landenwerkgroepen. De Werkgroep Communicatie zorgt voor de eindredactie, lay-out en druk.

Project CO05 : ARCHIEFPLAN CATAPA

Omschrijving

Enkele jaren werking heeft heel veel documenten en ander materiaal gecreëerd. Deze papieren ordenen en op een bruikbare manier archiveren zowel digitaal als, wanneer nodig, in hard copy is een grote uitdaging.

Planning

Tot juni 2010 zal een stagaire archivistiek het archief klasseren en een archiefplan opstellen. Daarna staat een archiefmedewerker in voor de verdere klasseringen en de communicatie daarover naar de werkgroepen.

Taken

Archiefplan opstellen en verspreiden, documenten klasseren

Project CO08 : VOORSTELLINGSFILMPJE CATAPA

Omschrijving

Interviews met Catapistas en andere betrokkenen, filmen op activiteiten en deze verwerken tot een korte, maar krachtige voorstelling van CATAPA in enkele minuten.

Planning

Er is nog geen materiaal verzameld. Vermoedelijk zal er gedurende alle activiteiten gefilmd worden, om dan in het najaar het filmpje samen te stellen.

Taken

 • Camera lenen JNM om kleine interviews te maken tijdens activiteiten.
 • Scenario schrijven
 • materiaal verzamelen en filmen
 • monteren

Voorwaarden

Mensen vinden die dit willen en kunnen realiseren.

Project CO09: INHOUDELIJKE VERNIEUWING WEBSITE

Omschrijving

Nieuwe onderverdeling van de website, met het doel hem toegankelijker te maken en tegelijkertijd de bezoeker de kans geven om zich dieper te informeren. Nieuwe inhoudelijke invulling van de landenpagina’s op basis van de landendossiers. Een handleiding en door de landenwerkgroepen in te vullen sjablonen zijn al opgemaakt en doorgestuurd. Een deel van de teksten zullen worden overgenomen uit de landenreeks.

Planning

 • maart - juni: werkgroepen aansporen hun deel te herschrijven
 • zomerkamp 2011:
  • laatste teksten (her)schrijven
  • nieuwe teksten online zetten
  • structuur website aanpassen waar nodig
 • vertaling website naar ES, FR en EN (via project/eindwerk opleiding Vertaalkunde)

Taken

 • teksten schrijven
 • teksten nalezen en herschrijven
 • structuur website aanpassen
 • vertalingen maken
 • vertalingen coördineren

Voorwaarden

Afwerking landenreeks dan kunnen een deel van die teksten gerecycleerd worden.

Project CO10: UITWERKING INTEAM

Omschrijving

Het verder ontwikkelen van de interne website, inteam, en toevoegen van nieuwe functionaliteit (medewerkersbeheer, ledenbeheer, documentenbeheer, taakbeheer). Het gebruik van Inteam promoten en alle gebruikers introduceren in de werking ervan.

Planning

 • Januari – april: toevoegen nieuwe functionaliteit
 • Mei en later: promoten van Inteam

Taken

 • schrijven code
 • toevoegen data
 • promotie Inteam en opmaak handleiding

Project CO11: UITWERKING HUISSTIJL

Omschrijving

Voor toekomstige projecten zou het handig zijn om een huisstijlgids te ontwikkelen met richtlijnen, logo’s en kleurcodes.

Planning

Afhankelijk van de agenda van de lay-outer ergens in het eerste semester van 2011.

Taken

Uitdenken en opmaken van richtlijnen.

Voorwaarden

Een lay-outer vinden die dit wil doen.

Project CO12: INVENTARISATIE FILMS MIJNBOUWPROBLEMATIEK in LATIJNS-AMERIKA

Omschrijving

CATAPA loopt al enkele jaren met het idee rond om een film rond de mijnbouwproblematiek in Latijns-Amerika te maken. We willen eerst een inventarisatie maken van alle films die deze problematiek behandelen. Die inventarisatie kunnen we dan gebruiken bij de programmatie van DocuLatino. De films die op YouTube beschikbaar zijn, kunnen we op onze website te zetten. We kunnen aan de hand van de inventarisatie ook beter oordelen of er nog een hiaat is in het aanbod die CATAPA eventueel kan invullen.

Planning

Zomerkamp 2011.

Taken

 • Opzoeken en verzamelen van informatie over films
 • Oplijsten van films
 • Online versies op YouTube of Vimeo op CATAPA.be zetten

Voorwaarden

Geen