peru


Nieuwe onderhandelingen tussen de Peruaanse regering en de lokale burgemeesters over Majaz-case.

De volksraadpleging van 16 september (waarbij 95% van de deelnemers tegen de ontwikkeling van mijnbouwactiviteiten in hun regio stemden) mocht dan niet wettelijk bindend zijn, ze bracht wel een nieuwe dialoog op gang in Noord-Peru. Een eerste overleg eind september mislukte wel nog omdat de Peruaanse regering niet alle burgemeesters van de getroffen regio had uitgenodigd, maar eind oktober slaagde men er wel in om alle betrokkenen rond de tafel te krijgen. Niettemin verliepen deze onderhandelingen nogal chaotisch.


Lokale gemeenschappen stemmen tegen gepland mijnproject Rio Blanco

Drie gemeenschappen in het noorden van Peru hebben zich zondag 16 september in een volksraadpleging uitgesproken tegen het geplande Rio Blanco mijnbouwproject van het Brits-Chinese consortium Monterrico Metals en haar Peruaans dochterbedrijf Minera Majaz. De geplande kopermijn wordt beschouwd als een voorbode voor een groot mijndistrict in het hoge Amazonegebied, het brongebied van de Amazonerivier.


Peru: Fruit en koffie boven koper


Lokale gemeenschappen stemmen tegen gepland mijnproject Rio Blanco

 


Inleiding tot de Majaz Case

(Artikel geschreven door Lieven Pype)


Peru Support Group bevestigt wantrouwen boerengemeenschappen voor Rio Blanco kopermijn

In 2006 nodigden we met CATAPA Nicanor Alvarado Carrasco uit naar Vlaanderen. We gingen met hem lobbyen in het Britse Parlement. Daartoe legden we contacten met de Britse NGO Peru Support Group. Dat dit lobbywerk zijn vruchten afwerpt kan je hier lezen.


Inhoud syndiceren