mijnbouw


Ecologische impact van mijnbouw

De ecologische impact van mijnbouw is samen te vatten als volgt :


Algemeen

Mijnbouw en globalisering

De laatste honderd jaar is de wereldbevolking verviervoudigd. Met z’n allen zetten we het ecosysteem Aarde enorm onder druk. En dat merken we niet alleen aan de temperatuursstijgingen, maar ook aan de grondstoffen- en energieschaarste. De geopolitieke grootmachten rekenen mee. Ze willen zich zo snel mogelijk verzekeren van toegang tot de resterende natuurlijke grondstoffen, om te kunnen blijven voorzien in hun energie- en materialenbehoefte.


Mijnbouw in het Zuiden

CATAPA focust zich op de verschillende problemen van mijnbouw:


Noorwegen schrapt Barrick Gold uit staatsfonds

Noorwegen schrapt een aantal onethische bedrijven, waaronder het mijnbouw bedrijf Barrick Gold, uit het fonds waarmee de staat investeringen aangaat in het buitenland.
Het doet die omdat Barrick Gold in Papua Nieuw Guinea zware milieu schade toebrengt bij de exploitatie van een mijn. Het bedrijf zelf echter beweert 'gestaag vooruitgang te boeken' op dat gebied.
In September vorige jaar deed het fonds reeds hetzelfde met mijnbouw bedrijf Rio Tinto, eveneens ten gevolge van bezorgdheid over de milieuschade die hun activiteit teweegbrengt.Blinkt alle goud?

MO*paper #23: Blinkt alle goud? Mijnbouw, ecologie en mensenrechten


De mijnbouwproblematiek heeft heel diverse aspecten. Mijnbouw gaat over economie en ecologie, over watervoorraden en over voedselveiligheid, over korte en lange termijn, over zeer lokale en tegelijk globale aangelegenheden, over beleidsvorming en inspraak, over ethiek en empathie. In een eerste deel van deze paper geven we enkele feiten mee om de problematiek te vatten. In het tweede deel gaan we op zoek naar wegen om de problemen aan te pakken en in het derde komen enkele voorbeelden van concrete cases uit Peru en Ghana aan bod.


Inhoud syndiceren