mijnbouw


COPAE brengt 2de verslag uit over waterkwaliteit rond Marlin-mijn

Onze partnerorganisatie in Guatemala COPAE heeft zopas haar tweede jaarlijkse verslag van de monitoring en analyse van de waterkwaliteit rond de Marlin-mijn in San Marcos uitgebracht.

Een van de besluiten uit het rapport: "de bekomen resultaten geven aan dat de inwoners van de lokale gemeenschappen, hun economische activiteiten alsook andere levensvormen die zich in het invloedsgebied van de Marlin-mijn bevinden, nog steeds een hoog risico lopen op vervuiling, wat een schending is van het recht op onder andere een gezond leefmilieu, op water en voeding."


La Mina 2 - In het hol van de leeuw

Dinsdag 28 juli. 4u40. Daan komt ons wekken. Vandaag mogen 14 deelnemers van SIED II de Marlin-mijn van Montana in San Miguel Ixtahuacán en Sipakapa bezoeken. Door de Noche belga gisteren hebben we slechts 4 uur geslapen, maar door de adrenaline spring ik uit mijn bed. 


VN Relator doet aanbevelingen over slachtpartij in Bagua aan peruaanse overheid

De Speciale VN Relator voor Mensenrechten en fundamentele vrijheden van inheemsebevolkingsgroepen, James Anaya, presenteerde recentelijke zijn rapport over de slachtpartij in Bagua, Peru. Het rapport bevat een aantal sterke aanbevelingen, voornamelijk over de noodzaak om een onafhankelijke commissie op de richten die de feiten op grondige, objectieve en onafhankelijk wijze  kan onderzoeken.

Lees hier de bevindingen (in het spaans)


Persberichten n.a.v. Conferentie in Antigua

Diegenen die het Spaans machtig zijn, vinden op deze pagina een overzicht van de persberichten n.a.v. de Conferentie over de Mijnbouwproblematiek in Latijns-Amerika in Antigua, Guatemala.

(foto: COPAE)


La Mina

Vrijdag zagen we de mijn. Vanuit de afgelegen gemeenschappen in de altiplano rond San Miguel Ixtahuacán is het een confronterend zicht: de schamele huisjes met kleine maïsperceeltjes errond, wat kippen, soms een koe. Kleurrijke rokken die te drogen hangen in de zon.

Net achter die huisjes een lang hek, en daarachter, in het dal, la mina. Marlin heet het monster, uitgebaat door het Canadese bedrijf Goldcorp. Een onwezenlijk contrast met de pure, groene omgeving.


Verenigd protest in Ciudad Guatemala

Het volk verenigde zich, dinsdag in Ciudad Guatemala. Een mix van vakbonden en boerenbewegingen,  in totaal naar schatting 3000 manifestanten, kwam samen in de straten van de hoofdstad.


Inhoud syndiceren