mensenrechten


Goldcorp doorgelicht door onderzoeksteam

Goldcorp Inc. is een van de grootste goudmijnbedrijven ter wereld. Goldcorp opereert in de hele Westerse hemisfeer: Noord Ontario, delen van het Westen van de VS, Mexico, Guatemala, Honduras en Argentinië. Net als andere grote mijnbedrijven, wordt Goldcorp fel bekritiseerd door mensenrechtenorganisaties. In verschillende landen is er sprake van arbeidsgeschillen en milieuproblemen. In mei 2009 publiceerde Crocodyl.org een kritisch rapport over de bedrijfsactiviteiten van Goldcorp.


Oproep tot bombardement met napalm krijgt racismeprijs

Een artikel waarin in nauwelijks bedekte termen wordt opgeroepen tot een napalmbombardement op de inheemse bevolking in Peru, n.a.v. het bloedige conflict in Bagua, is door de mensenrechtenorganisatie Survival International betiteld als het ‘meest racistische artikel’ dat in het afgelopen jaar is gepubliceerd in de landelijke pers.


Verklaring van Antigua

De Internationale Conferentie over Mijnbouw in Antigua werd afgesloten met de Verklaring van Antigua, waarin het internationale middenveld waarschuwt voor de enorme gevolgen van grootschalige mijnbouw. Daarnaast stelden ze 5 uitdagingen voor om de mijnbouwproblematiek het hoofd te bieden. We roepen iedereen op om de Verklaring te ondertekenen. 


VN Relator doet aanbevelingen over slachtpartij in Bagua aan peruaanse overheid

De Speciale VN Relator voor Mensenrechten en fundamentele vrijheden van inheemsebevolkingsgroepen, James Anaya, presenteerde recentelijke zijn rapport over de slachtpartij in Bagua, Peru. Het rapport bevat een aantal sterke aanbevelingen, voornamelijk over de noodzaak om een onafhankelijke commissie op de richten die de feiten op grondige, objectieve en onafhankelijk wijze  kan onderzoeken.

Lees hier de bevindingen (in het spaans)


Internationale campagne ter oprichting van Milieustrafgerechtshof

De Internationale Academie voor Milieuwetenschappen lanceert een internationale campagne voor het oprichten van een Strafgerechtshof, op Europees en VN-niveau, voor milieumisdaden. De verantwoordelijken voor talloze milieurampen (Bhopal, Chernobyl, olierampen zoals die met de Tricolor...) gaan immers al te vaak vrijuit. In haar argumentatie benadrukt de Academie dat misdaden tegen het milieu ook misdaden tegen de menselijkheid zijn. Het voorstel beoogt een duurzame omgang met natuurlijke hulpbronnen en een juridische basis voor milieurechtvaardigheid.


Mijnbouw beweegt Latijns Amerika... naar Quito

Een verslagje over de Conferentie van OCMAL in Quito

Organisaties uit heel Latijns Amerika kwamen vorig weekend samen in Quito, Ecuador om ervaringen uit te wisselen in hun verzet tegen grootschalige mijnbouw in hun gemeenschappen en strategieën te bedenken om zich beter te beschermen.


Inhoud syndiceren