Masterclass voor duurzame ontwikkeling: Grondstoffenschaarste | Master class: Resource scarcity


Datum: 
Zat, 07/02/2015 - 09:30 - Zon, 08/02/2015 - 14:30

7 tot 8 februari, Vredeshuis, Gent

English description here

De Masterclass Duurzame Ontwikkeling (MDO) is een ontmoetingsplek voor jongeren (18 t/m 35 jaar) en anderen geinteresseerden die meer willen weten over duurzame ontwikkeling en hierover ideeën willen uitwisselen met elkaar en experts. Het weekend bestaat uit een gemeenschappelijk programma in combinatie met het door jou gekozen diepgaande inhoudelijke traject waar experts met een kleine groep deelnemers in dialoog gaan.

Er zijn drie trajecten waar in zal worden gegaan op de verschillende kanten van grondstoffen schaarste. De trajecten waar je uit kunt kiezen zijn:

·        Responsible Mining

·        Circulaire economie

·        Land, natuurlijke bronnen en conflict

Van 7 tot 8 februari ontmoeten we elkaar voor boeiende sessies, inspirerende discussies en leuke workshops rond duurzame ontwikkeling in het Vredeshuis te Gent. Meer informatie over de trajecten onderaan. Hier kun je inschrijven! De taaal van de conferentie is Nederlands en Engels; zodra er Engelstaligen aanweeig zijn in een sessie zal Engels is Engels de voertaal. 

Circulaire economie

Anyone who believes that exponential growth can go on forever in a finite world, is either a madman or an economist.” – Kenneth Boulding (1973). After more than 40 years this statement has become more than relevant and identifies a serious problem in our way of living. According to the Global Footprint Network we will need the equivalent of three planets by 2050.

Our common economical pattern of “take, make, consume, and dispose” causes a large-scale depletion of the world’s resources of which the effects will be disastrous for global ecology and economy. It is from this realization that many promote the need for a more circular economy in which all resources are managed more carefully and efficiently throughout their life cycle.

This track is aimed at people who want to critically engage the Circular economy. Emphasis will be placed on exploring what circular economy means and how to instigate change away from the current ‘linear system’.

 1. Introduction to circular economy - From the typical resource-product-waste chain towards a circular material chain. From clean-up and recycling of materials at the end of the chain towards a sustainable product design without waste generation. From a product based economy towards a services based economy...
 2. Practical examples of circular economy - This session delves into existing cases of product-service combinations and their specific traits. What potential can be reached when sustainability is
  linked to economic feasibility? Specific business cases will be demonstrated to illustrate the potential of product-service systems and new perspectives from the circular economy will be explored.
 3. Debate: recycling vs. real transition - A lot of initiatives focus on sustainability but their practices still fit within the capitalistic economy mindset. If you develop a good way to recycle a material the use of this material will grow and a common critic is that in the end the netto consumption will be bigger than before the recycle method was developed. Therefore the question is how sustainable these initiatives really are? Aren’t they paradoxically blocking a real sustainable transition because these short term solutions will make people believe that sustainability is
  increasing and thus will cause the behavioral adjustment to slow down?

Land, natuurlijke bronnen en conflict 

Het traject Land, natuurlijke bronnen en conflict handelt over de politieke economie van natuurlijke rijkdommen. Aan de hand van drie sessies wordt inzicht verworden in de rol van natuurlijke rijkdommen en conflicten op lokaal, regionaal en mondiaal niveau. De eerste sessie handelt over de lokale problematiek van landroof en voedselzekerheid in de Filipijnen. Een tweede sessie gaat dieper in op de beleidsagenda van Europese en Belgische beleidsmakers ten aanzien van wereldwijde conflicten waarin de schaarste van natuurlijke metalen een belangrijke rol speelt aan de hand van een specifieke case studie. Een laatste sessie biedt een uiteenzetting aan die de geopolitiek rondom de energie dilemma's kadert en de machtsverhoudingen op mondiaal niveau verklaart.

 1. De eerste sessie zal worden begeleid door Pascal Van Driessche, een expert op het gebied van duurzame ontwikkelingskwesties zoals voedselzekerheid, landroof en mijnbouw. Momenteel werkt hij bij Solidagro en beheert hij programma's in de Filipijnen en Bolivia. Solidagro is een officieel erkende NGO in België die de armste boerenfamilies in het zuiden ondersteunt en hun recht op voedsel verzekert via kleinschalige projecten.
 2. De tweede sessie van dit traject zal worden verzorgd door Olivier Beys. Olivier is veelzijdig beleidsadviseur met expertise op het gebied van duurzaamheid, buitenlandse zaken, mensenrechten en sociale en milieugerelateerde aspecten van de internationale handel. Olivier Beys was assistent van Eva Brems in het Belgische parlement. Ook werkte hij als onderzoeker en communicatie specialist in de NGO-sector. Momenteel schrijft hij voor diverse media over duurzame ontwikkeling en werkt hij aan een sociaal project in Brussel in verband met circulaire economie.

Responsible Mining

- Dit traject zal grotendeels in het Engels zijn, aangezien één van de begeleiders niet Nederlandstalig is, het is wel mogelijk om vragen tijdens de sessies in het Nederlands te stellen -

 1. Introduction - This first session explores the concept of sustainable mining, it gives a state-of-the-art with practical cases taken from real-life situations. We will look to answer questions like, why is it important to mine sustainably? Is it possible to minimize the impact of our extractive processes, and is it already being done?
 2. Corporate Social Responsibility (CSR) - The second session will be on CSR policies of mine companies. With CSR, mining companies are trying to balance their impact on local communities and the environment on the one hand, and economic gain on the other. So what do mining companies themselves do in order to minimize their impact, what is the actual benefit of CSR activities and how does it work in practice?
 3. Urban Mining - The third and last session delves into the promising concept of urban mining.  What are the possibilities of this newly emerging kind of mining? Is it really possible to mine our waste and garbage in order to become less dependent on natural resources?